Verwijzers Volwassenen

Sinds 2014 is de geestelijke gezondheidszorg in drieën gedeeld: zorg door de huisarts, zorg in de Generalistische Basis GGZ en zorg in de Specialistische GGZ. Welke zorg u nodig heeft, wordt bepaald in overleg met de huisarts. Bij uw keuze voor een praktijk of instelling is het van belang na te gaan of deze de Generalistische of Specialistische behandeling biedt waarvoor u door uw huisarts wordt verwezen.
Voor bepaalde behandelingen – zoals bijvoorbeeld voor burnout klachten en relatietherapie – worden de kosten niet vergoed. Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid, zonder verwijzing door uw huisarts, hulp zoeken bij een hulpverlener. De kosten zijn in dat geval voor uw rekening.

Voor meer informatie over de organisatie van de zorg kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz