Clienten Volwassenen

Veranderingen in de zorg

 Sinds 2014 is de geestelijke gezondheidszorg in drieën gedeeld: zorg door de huisarts, zorg in de Generalistische Basis GGZ en zorg in de Specialistische GGZ. Welke zorg u nodig heeft, wordt bepaald in overleg met de huisarts. Bij uw keuze voor een praktijk of instelling is het van belang na te gaan of deze de Generalistische of Specialistische behandeling biedt waarvoor u door uw huisarts wordt verwezen.