Verwijzers Jeugd

Veranderingen in de zorg

Sinds 2014 is de geestelijke gezondheidszorg in drieën gedeeld: zorg door de huisarts, zorg in de Generalistische Basis GGZ en zorg in de Specialistische GGZ. Welke zorg u nodig heeft, wordt bepaald in overleg met de huisarts. Bij uw keuze voor een praktijk of instelling is het van belang na te gaan of deze de Generalistische of Specialistische behandeling biedt waarvoor u door uw huisarts wordt verwezen. Voor Jeugd tot 18 jaar geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vergoeding van de zorg. De meeste bij het NVG-Twente aangesloten zorgverleners hebben overeenkomsten met de gemeenten in Twente voor Jeugdzorg. Ook de vergoeding van ernstige, enkelvoudige dyslexie valt onder deze zorg.

U kunt zich indien u zich zorgen maakt over uw kind melden bij uw huisarts of bij uw gemeente. Zij kunnen doorverwijzen naar passende hulpverlening.