Clienten Jeugd

NVG-Twente is één van de vier samenwerkingsverbanden die momenteel in Twente bestaan en participeren in het stuurgroep overleg met THOON. Wij zijn ontstaan naar aanleiding van de veranderingen die vanaf 2014, door het kabinet, op het terrein van de GGZ, doorgevoerd worden. De transitie binnen de jeugdzorg en veranderingen in het zorgstelsel maken het wenselijk en noodzakelijk om “over de muren van onze eigen praktijken” heen te kijken en ons te verbinden.

De  doelstellingen van het NVG-Twente zijn als volgt geformuleerd:

1. Waarborgen van de kwaliteit van zorg voor cliënten in de GGZ, onder andere door goede samenwerking met de regionale huisartsen en andere ketenpartners;
2. Vertegenwoordiging van de leden richting gemeenten, huisartsenorganisaties (THOON, FEA) en zorgverzekeraars;
3. Het borgen van een goede samenwerking tussen GGZ-zorgaanbieders en de gemeenten m.b.t. de transitie Jeugdzorg;
4. Op termijn: synergievoordelen behalen door ontwikkelen gezamenlijke diensten (inhoudelijk m.b.t. zorg, maar ook administratieve zaken).