Intervisie

Intervisie bij de NVGT

Veel psychologen werken individueel of in een klein samenwerkingsverband en hebben weinig mogelijkheden om kennis en ervaring te delen of collega’s te consulteren bij vragen of problemen. Hierdoor bestaat er het risico dat mensen in eigen valkuilen blijven vallen, zich niet verder ontwikkelen en dat daardoor de kwaliteit van de hulpverlening niet gewaarborgd kan worden.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s een beroep doen op elkaar om mee te denken over knelpunten in het werk en vakinhoudelijke en persoonsgebonden vraagstukken. Hierdoor blijf je als professional scherp en in ontwikkeling.

Binnen de NVGT zijn er twee intervisiegroepen waarbij men zich kan aansluiten. De groepen zijn maandelijks op woensdag- en donderdagavond en zijn samengesteld uit zorgprofessionals met verschillende achtergronden.

De intervisiebijeenkomsten kunnen worden gebruikt voor de verschillende herregistraties, zoals die van de BIG, NIP en de NVO.

Voor meer informatie over eventuele deelname kunt u contact opnemen met:

Gerben Keujer, 0630798958 of via info@gerbenpsycholoog.nl