Welkom

Het Netwerk Vrijgevestigde GGZ Twente (NVG-Twente) is één van de vier samenwerkingsverbanden van vrijgevestigde GGZ-zorgaanbieders die momenteel in Twente actief zijn.

 Allen zijn werkzaam in hun eigen eenpersoons praktijk of binnen een grotere GGZ-praktijk of instelling.

Ons netwerk bestaat uit psychologen (met diverse registraties), psychiaters, orthopedagogen en psychotherapeuten. Gezamenlijk staan wij voor circa 35 (hoofd)behandelaren die een heel breed palet aan diensten leveren; zowel particuliere als verzekerde zorg in de generalistische basis-GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ).
NVG-Twente is ontstaan naar aanleiding van de veranderingen die vanaf 2014, door het kabinet, op het terrein van de GGZ, doorgevoerd worden. De transitie binnen de jeugdzorg en veranderingen in het zorgstelsel maken het wenselijk en noodzakelijk om “over de muren van onze eigen praktijken” heen te kijken en ons te verbinden.

De  doelstellingen van het NVG-Twente zijn als volgt geformuleerd:

  1. Waarborgen van de kwaliteit van zorg voor cliënten in de GGZ, onder andere door goede samenwerking met de regionale huisartsen en andere ketenpartners;
  2. Vertegenwoordiging van de leden richting gemeenten, huisartsenorganisaties (THOON, FEA) en zorgverzekeraars;
  3. Het borgen van een goede samenwerking tussen GGZ-zorgaanbieders en de gemeenten m.b.t. de transitie Jeugdzorg;
  4. Op termijn: synergievoordelen behalen door ontwikkelen gezamenlijke diensten (inhoudelijk m.b.t. zorg, maar ook administratieve zaken) en gezamenlijke inkoop, e-health, ROM, sociale kaart, intervisie, gezamenlijke bij- en nascholing et cetera.

Deze NVG-Twente website is bedoeld om een overzicht te bieden van onze praktijken en is bedoeld als portaal naar de websites van de afzonderlijke praktijken. NVG-Twente heeft op dit moment de status van ondernemingsvereniging, deze status zal binnenkort vastgelegd worden.